Kalmar Sjukhus – PCI

Vi har fått fortsatt förtroende att leverera system för kraftförsörjning till Kalmar Sjukhus. Denna order gäller två stycken PCI-labb. Kompletta system för kraftförsörjning för PCI-röntgen labb. Här kommer Röntgen – Siemens Artis att monteras samt Fagerhults RGB belysning.

Älven. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt… I Pumpstation Älven pågår montagearbetet.

Vopak – Södertälje

Till Vopaks oljedepå i Södertälje har vi fått förtroendet att utföra utbyggnad av befintligt brandlarmsystem. Brandlarmsystemet är av fabrikat Siemens vilket vi har tidigare erfarenheter av. …Mer information kommer…

Övervakning av Cisterner

Vi har fått uppdraget att installera SAAB radar på tre stycken cisterner i Skutskär. Uppdraget utförs tillsammans med Tillqvist / Wesmar och slutkunden är Baltik Tank.

TMC – Linköping Universitetet.

Vid Universitetet i Linköping bygger Akademiska Hus Lokaler för nybyggt centrer för forskning, Translational Medicine Center – forskningslaboratorium. Detta TMC-lab är beläget på Campus Valla. Labbet är försett med en operationssal med LAF-tak (laminärflödestak) samt en stor utbildningssal med sex undersöknings platser. Elektro-Kapsel har fått uppdraget att leverera utrustning för