Om nybyggnationen

För att frigöra utrymme i våra ordinarie lokaler bygger vi en ny hall. Byggnadens area blir 860 kvadratmeter och kommer utgöra lager och produktionsyta.