Kvalite & Miljö

Elektro-Kapsel AB´s  kvalitetsledningssystem certifierades första gången 26 Juni 2001. Ett ständigt förbättringsarbete och revisioner två gånger av Intertek har nu lett till att vi även genomfört arbetet med att processlägga och införa miljöledningssystemet i vår verksamhetshandbok. Under våren 2011 genomfördes revision av ISO 14001 vilket gör att vi nu är certifierade enligt kraven för

SS-EN ISO 9001:2008 samt
SS-EN ISO 14001:2004

Ledningssystemet omfattar:

Försäljning, konstruktion och tillverkning av produkter och anläggningar inom områden: elkraftdistribution och industriell automatisering.