Flygbränslehantering i Gävle hamn

2006 var Elektro-Kapsel med som en av entreprenörerna i ett större projekt i Gävle hamn. Utlastning av flygbränsle för vidare transport via järnväg till Arlanda. Vi har byggt och levererat ställverk till Vopak och Shells depå. Samt programmerat styrsystemen som sköter pumpar och ventiler. Systemet är uppbyggt med hårdvara från Siemens och anläggningen är klassad som SIL 3/Cat. 4. I systemet ingår ett antal felsäkra PLC’er som kommunicerar över redundant fibernät och utväxlar information via felsäkra PN/PN-kopplare. Varje lokal PLC har ett varierande antal distribuerade I/O för styrning och insamling av data. Det överordnade systemet är Intellution iFix där operatören kan följa hela processen från det att tåget kommer in till plattformen och tills utlastningen är färdig.