Sandvik – Byte av 40kv:s reläskydd.

Vi har av Sandvik AB i Sandviken fått förtroendet att byta ut alla deras 40kv:s reläskydd
i station Lanforsen, totalt 24st.
I detta projekt så ingår det för Elektro-kapsels del att utföra
konstruktion, montage, konfigurering och idrifttagning av reläskydd.