Nordic Ground Support Equipment

Nordic Ground Support Equipment tillverkar bland annat utrustningar som används för att förhindra isbildning på tåg. Elektro-Kapsel AB har fått fortsatt förtroende att utföra konstruktion, tillverkning av automatikskåp samt montage i dessa anläggingar.

Anläggningen för Anti-Icing av tåg är helt automatiserad och behandlar utsatta delar av tågen med en effektiv och miljövänlig vätska som fäster på tåget och förhindrar att isen får fäste. Överflödig vätska och ev. smältvatten samlas upp och filtreras för att återanvändas vid kommande behandlingar. Styrsystemet har en mängd avancerade funktioner för till exempel datainsamling, tågdetektering, monitorering och fjärradministrering. Anläggningen och kan i stort sett placeras var som helst utmed bannätet och ändå vara tillgängligt för kunden att hålla koll på behandlingar och anläggningsstatus.