Övervakning av Cisterner

Vi har fått uppdraget att installera SAAB radar på tre stycken cisterner i Skutskär. Uppdraget utförs tillsammans med Tillqvist / Wesmar och slutkunden är Baltik Tank.