Ny fördelningsstation 24/12kV i Storvik.

Till Sandviken Energi Elnät AB har vi fått förtroendet att leverera komplett ny fördelningsstation i Storvik. Ny transformatorstation 24/12kV skall byggas i Storvik i Sandvikens kommun.
En Totalentreprenad där vi har ansvar för projektering, konstruktion, tillverkning samt
mark och byggnadsarbeten. I vårt åtagande ligger även montage, idrifttagning, provning och dokumentation till helt driftklar anläggning.

Anläggning består av:
* 24 och 12kV luftisolerat ställverk.
* Fjärr och kontrollutrustning.
* Oljetransformator.
* Nollpunktsbildare med lokalkraftslindning.
* Nollpunktsreaktor med påbyggd nollpunktsmotstånd.
* Stationsbyggnad med Transformator fack.
…Mer information kommer fortlöpande…