TMC – Linköping Universitetet.

Vid Universitetet i Linköping bygger Akademiska Hus Lokaler för nybyggt centrer för forskning,
Translational Medicine Center – forskningslaboratorium.
Detta TMC-lab är beläget på Campus Valla. Labbet är försett med en operationssal med LAF-tak (laminärflödestak) samt en stor utbildningssal med sex undersöknings platser.
Elektro-Kapsel har fått uppdraget att leverera utrustning för Kraftfördelning samt Manöverpaneler för styr- och övervakning.
Operationslampor till samtliga platser är av fabrikat RISMA (Mod: PENTALED) och levererade av Merivaara AB.