- Sjukhusprojekt

Kalmar Sjukhus – PCI

Vi har fått fortsatt förtroende att leverera system för kraftförsörjning till Kalmar Sjukhus.
Denna order gäller två stycken PCI-labb. Kompletta system för kraftförsörjning för PCI-röntgen labb.
Här kommer Röntgen – Siemens Artis att monteras samt Fagerhults RGB belysning.

TMC – Linköping Universitetet.

Vid Universitetet i Linköping bygger Akademiska Hus Lokaler för nybyggt centrer för forskning,
Translational Medicine Center – forskningslaboratorium.
Detta TMC-lab är beläget på Campus Valla. Labbet är försett med en operationssal med LAF-tak (laminärflödestak) samt en stor utbildningssal med sex undersöknings platser.
Elektro-Kapsel har fått uppdraget att leverera utrustning för Kraftfördelning samt Manöverpaneler för styr- och övervakning.
Operationslampor till samtliga platser är av fabrikat RISMA (Mod: PENTALED) och levererade av Merivaara AB.

USÖ – Universitetssjukhuset i Örebro

Till Universitetssjukhuset i Örebro kommer vi att leverera kraftsystem för två st PCI-röntgen salar.
Det är O-huset som får nya röntgen utrustningar.

Vi levererar Kraftsystem med Manöverpaneler för styr och övervakning. System med kombinerat
TN-S och IT-nät. På Manöverpanelen sker övervakning av kraftslag, ventilation och belysningsstyrning.
I salarna kommer RGB-belysning, eller så kallat färgat ljus att installeras med Fagerhults RGB armaturer.

Sundsvalls Sjukhus. Operation

Vi har fått förtroendet att leverera ytterligare utrustning till operationssalar till Sundsvalls Sjukhus.
Tidigare har vi levererat kraftförsörjningssystem till 14 st operationssalar, och nu kommer en
ytterligare en komplett operationssal att byggas om och en uppdateras.
Den nya operationssalen D3 kommer att användas för ögon operationer. Operationslamporna i denna sal är av fabrikat Maquet.

Sahlgrenska. Gbg. IVA

Elektro-Kapsel har tillsammans med Goodtech levererat system för kraftmatning samt styr och övervakning till nya OP/AN/IVA vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Fyra system försörjer de 10 patientplatserna som var och en är försedda med Manöverpanel.

Vrinnevisjukhuset. Norrköping

Idrifttagning av OP10 och OP11 är nu genomförd. Salarna skall nu färdigställas innan slutstädning.

Apparatskåp under installation.

Apparatskåp under installation – OP10
Apparatskåp under installation - OP10

Bender Jordfelsövervakning är monterad för individuell övervakning på utgående gruppledningar.

Bender Jordfelsövervakning är monterad för individuell övervakning på utgående gruppledningar.

Jordfelsövervakning

Artikel i Elinstallatören. Karlstad Sjukhus

Tillsammans med Elinstallatören besökte vi Karlstad Sjukhus.
Sjukhuset har fått ett nytt hus och där finns modern Hybridsal samt PCIsal.
Läs gärna Elinstallatörens artikel.

Artikel i Elinstallatören_Hybrid Karlstad_Elektro-Kapsel

Östra Sjukhuset. Göteborg

På Östra sjukhuset pågår omfattande byggprojekt.
Elektro-Kapsel har fått uppdraget att leverera kraftförsörjning och Manöverpanel till kvinnokliniken KK-OP4.

Ny Drivrutin för Larmpanel VIGI 3000

Ny drivrutin utvecklad för Aspira VIGI 3000 gaslarmpanel. I våra sjukhusprojekt ingår som regel att vårt styrsystem ska kommunicera med 3:e partsutrustningar i syfte att hämta registervärden som antingen processas vidare i våra system eller bara visas för användaren i operatörspanelen. För ett aktuellt projekt har vi därför utvecklat en ny drivrutin för Siemens S7 PLC (ET-200S, IM151-8 PN/DP och 1Si kommunikationsprocessor) som möjliggör inläsning av värden och larmer från larmpanelen VIGI 3000. (modellerna 3033, 3055 eller 3077). Tidigare har vi utveckliat drivrutiner för bl.a. iLED Operationslampor, PowerLed Operationslampr, Berchtold Operationslampor, QMT Gaslarmsystem, AGA Gaslarmsystem MC7701 Gaslarmsystem, Bender RCMS460-L/D (Jordfelsövervakning) samt ARCAM Solo Mini Player (HiFi-system).

VIGI 3055

Motala Lasarett.

På Motala Lasarettet skall nu operationssal 5 uppdateras och förses med ny ventilation och ny kraftförsörjning. MSI i Motala har gett oss uppdraget att leverera central utrustning och Manöverpanel. Tidigare har vi även varit med i ombyggnation av OP1, 2.