- Kraft

Sandvik – Byte av 40kv:s reläskydd.

Vi har av Sandvik AB i Sandviken fått förtroendet att byta ut alla deras 40kv:s reläskydd
i station Lanforsen, totalt 24st.
I detta projekt så ingår det för Elektro-kapsels del att utföra
konstruktion, montage, konfigurering och idrifttagning av reläskydd.

Wasastugan. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt…
I Wasastugan är nu montagearbetet i sin slutfas. Provningar har påbörjats.

*1 st transformator 2500kVA , 22/0,72kV.

Ny fördelningsstation 24/12kV i Storvik.

Till Sandviken Energi Elnät AB har vi fått förtroendet att leverera komplett ny fördelningsstation i Storvik. Ny transformatorstation 24/12kV skall byggas i Storvik i Sandvikens kommun.
En Totalentreprenad där vi har ansvar för projektering, konstruktion, tillverkning samt
mark och byggnadsarbeten. I vårt åtagande ligger även montage, idrifttagning, provning och dokumentation till helt driftklar anläggning.

Anläggning består av:
* 24 och 12kV luftisolerat ställverk.
* Fjärr och kontrollutrustning.
* Oljetransformator.
* Nollpunktsbildare med lokalkraftslindning.
* Nollpunktsreaktor med påbyggd nollpunktsmotstånd.
* Stationsbyggnad med Transformator fack.
…Mer information kommer fortlöpande…

Älven. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt…
I Pumpstation Älven pågår montagearbetet.

SÄLEN, Skistar AB

Vi har av Skistar AB i Sälen fått förtroendet att leverera ny kraftförsörjning till 2 st nybyggda tryckstegringsstationer.
1 st station byggs nere i Sälen by vid älven samt 1 st station byggs uppe i Lindvallen.
Dessa stationer är till för dels drickvatten men framförallt för snötillverkning.
Båda dessa projekt är totalentreprenader där vi har ansvar för projektering, konstruktion, montage samt idrifttagning.
Anläggningen vid tryckstegringsstation Älven består av:
*1 st 24 kv ställverk bestående av 6 st fack.
*1 st lsp-ställverk 400V.
*1 st lsp-ställverk 690V.
*1 st transformator 630kVA , 22/0,42kV.
*1 st transformator 2500kVA , 22/0,72kV.
*1 st likspänningssystem.
* Installationsgolv i hsp. och lsp-ställverken.
* Manöverkablage, hsp-kablar samt jordlinor.
* Självlysande golv och dörrmarkeringar ,nödstoppar,nivåvakter m.m
…Mer information kommer fortlöpande…

Anläggningen vid tryckstegringsstation Wasastugan består av:
*1 st 24 kv ställverk bestående av 5 st fack.
*1 st lsp-ställverk 400V.
*1 st lsp-ställverk 690V.
*1 st transformator 2500kVA , 22/0,72kV.
*1 st likspänningssystem.
* Installationsgolv i hsp, lsp-ställverken samt apparatrum.
* Manöverkablage, hsp-kablar samt jordlinor.
* Självlysande golv och dörrmarkeringar ,nödstoppar,nivåvakter m.m
…Mer information kommer fortlöpande…

Kraft

Elektro-Kapsel arbetar för att förstärka oss som systemintegratör och entreprenör inom kraft, automation och industriell Elteknik.
Vår målsättning är att förse kunden med kompletta helhetslösningar inom låg-, mellan och hög-spännings anläggningar.