- Industriprojekt

Nordic Ground Support Equipment

Nordic Ground Support Equipment tillverkar bland annat utrustningar som används för att förhindra isbildning på tåg. Elektro-Kapsel AB har fått fortsatt förtroende att utföra konstruktion, tillverkning av automatikskåp samt montage i dessa anläggingar.

Anläggningen för Anti-Icing av tåg är helt automatiserad och behandlar utsatta delar av tågen med en effektiv och miljövänlig vätska som fäster på tåget och förhindrar att isen får fäste. Överflödig vätska och ev. smältvatten samlas upp och filtreras för att återanvändas vid kommande behandlingar. Styrsystemet har en mängd avancerade funktioner för till exempel datainsamling, tågdetektering, monitorering och fjärradministrering. Anläggningen och kan i stort sett placeras var som helst utmed bannätet och ändå vara tillgängligt för kunden att hålla koll på behandlingar och anläggningsstatus.

EQC, Styrutrustning till LKAB

Elektro-Kapsel har levererat styrutrustning till kontaktledningar och portstyrning till lossningsstation vid LKAB´s anläggning i Kirruna.
Konstruktion för dessa leveranser har skett av EQC i Gävle.

Vopak – Södertälje

Till Vopaks oljedepå i Södertälje har vi fått förtroendet att utföra utbyggnad av befintligt brandlarmsystem. Brandlarmsystemet är av fabrikat Siemens vilket vi har tidigare erfarenheter av.
…Mer information kommer…

Övervakning av Cisterner

Vi har fått uppdraget att installera SAAB radar på tre stycken cisterner i Skutskär. Uppdraget utförs tillsammans med Tillqvist / Wesmar och slutkunden är Baltik Tank.

Forsmark Kraftgrupp – YIT

Till Forsmarks Kraftgrupp har vi tillsammans med YIT fått uppdraget att förse Vattenverket med ny ventilation. Elektro-Kapsel konstruerar, programmerar och levererar apparatskåp med Siemens PLC-system. Installation för styr- och övervakning ingår även i vårt åtagande.

Vopak. Ombyggnad belysning – Cisternområde.

Till Vopak pågår ombyggnad av belysning på cisterntak samt allmänbelysning på området.
Valet av armaturer för denna installation är LED-armaturer.

Gasifier.

Elektro-Kapsel har monterat och levererat apparatskåp för styrning av processen i Gasifiern.
Apparatskåp med Siemens PLC-system, frekvensomriktare och motorstarter.
Systemet är uppbyggt med Felsäkra PLC moduler samt Ex-moduler som är monterade i fält.

Vopak. Stegvägar

I Gävle Hamn har vi monterat stegvägar och kabelstegar på VOPAK´s cisterner.
Stegvägar ersätter gamla kabelvägar via wire, och göra anläggningen driftsäkrare.
I detta projekt har vi samordnat och utfört allt från gräv/markarbeten, gjutning av fundament
samt lyft och montage av kompletta stegvägar.

Sandvik. Ugn 4110

Till Sandvik Wire har vi fått uppdraget att leverera ny kraftförsörjning med apparatskåp till läge 4 och 5 för ugn 4110.

Relä och Kontrollskåp.

I samarbete med Goodtech kommer vi att leverera och montera nya kontrollskåp, reläskydd och fjärrkontrollskåp till reningsverk på Sandvik.