- Nyheter

Nordic Ground Support Equipment

Nordic Ground Support Equipment tillverkar bland annat utrustningar som används för att förhindra isbildning på tåg. Elektro-Kapsel AB har fått fortsatt förtroende att utföra konstruktion, tillverkning av automatikskåp samt montage i dessa anläggingar.

Anläggningen för Anti-Icing av tåg är helt automatiserad och behandlar utsatta delar av tågen med en effektiv och miljövänlig vätska som fäster på tåget och förhindrar att isen får fäste. Överflödig vätska och ev. smältvatten samlas upp och filtreras för att återanvändas vid kommande behandlingar. Styrsystemet har en mängd avancerade funktioner för till exempel datainsamling, tågdetektering, monitorering och fjärradministrering. Anläggningen och kan i stort sett placeras var som helst utmed bannätet och ändå vara tillgängligt för kunden att hålla koll på behandlingar och anläggningsstatus.

Sandvik – Byte av 40kv:s reläskydd.

Vi har av Sandvik AB i Sandviken fått förtroendet att byta ut alla deras 40kv:s reläskydd
i station Lanforsen, totalt 24st.
I detta projekt så ingår det för Elektro-kapsels del att utföra
konstruktion, montage, konfigurering och idrifttagning av reläskydd.

EQC, Styrutrustning till LKAB

Elektro-Kapsel har levererat styrutrustning till kontaktledningar och portstyrning till lossningsstation vid LKAB´s anläggning i Kirruna.
Konstruktion för dessa leveranser har skett av EQC i Gävle.

Wasastugan. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt…
I Wasastugan är nu montagearbetet i sin slutfas. Provningar har påbörjats.

*1 st transformator 2500kVA , 22/0,72kV.

Ny fördelningsstation 24/12kV i Storvik.

Till Sandviken Energi Elnät AB har vi fått förtroendet att leverera komplett ny fördelningsstation i Storvik. Ny transformatorstation 24/12kV skall byggas i Storvik i Sandvikens kommun.
En Totalentreprenad där vi har ansvar för projektering, konstruktion, tillverkning samt
mark och byggnadsarbeten. I vårt åtagande ligger även montage, idrifttagning, provning och dokumentation till helt driftklar anläggning.

Anläggning består av:
* 24 och 12kV luftisolerat ställverk.
* Fjärr och kontrollutrustning.
* Oljetransformator.
* Nollpunktsbildare med lokalkraftslindning.
* Nollpunktsreaktor med påbyggd nollpunktsmotstånd.
* Stationsbyggnad med Transformator fack.
…Mer information kommer fortlöpande…

Kalmar Sjukhus – PCI

Vi har fått fortsatt förtroende att leverera system för kraftförsörjning till Kalmar Sjukhus.
Denna order gäller två stycken PCI-labb. Kompletta system för kraftförsörjning för PCI-röntgen labb.
Här kommer Röntgen – Siemens Artis att monteras samt Fagerhults RGB belysning.

Älven. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt…
I Pumpstation Älven pågår montagearbetet.

Vopak – Södertälje

Till Vopaks oljedepå i Södertälje har vi fått förtroendet att utföra utbyggnad av befintligt brandlarmsystem. Brandlarmsystemet är av fabrikat Siemens vilket vi har tidigare erfarenheter av.
…Mer information kommer…

Övervakning av Cisterner

Vi har fått uppdraget att installera SAAB radar på tre stycken cisterner i Skutskär. Uppdraget utförs tillsammans med Tillqvist / Wesmar och slutkunden är Baltik Tank.

TMC – Linköping Universitetet.

Vid Universitetet i Linköping bygger Akademiska Hus Lokaler för nybyggt centrer för forskning,
Translational Medicine Center – forskningslaboratorium.
Detta TMC-lab är beläget på Campus Valla. Labbet är försett med en operationssal med LAF-tak (laminärflödestak) samt en stor utbildningssal med sex undersöknings platser.
Elektro-Kapsel har fått uppdraget att leverera utrustning för Kraftfördelning samt Manöverpaneler för styr- och övervakning.
Operationslampor till samtliga platser är av fabrikat RISMA (Mod: PENTALED) och levererade av Merivaara AB.