Nordic Ground Support Equipment

Nordic Ground Support Equipment tillverkar bland annat utrustningar som används för att förhindra isbildning på tåg. Elektro-Kapsel AB har fått fortsatt förtroende att utföra konstruktion, tillverkning av automatikskåp samt montage i dessa anläggingar. Anläggningen för Anti-Icing av tåg är helt automatiserad och behandlar utsatta delar av tågen med en effektiv

Sandvik – Byte av 40kv:s reläskydd.

Vi har av Sandvik AB i Sandviken fått förtroendet att byta ut alla deras 40kv:s reläskydd i station Lanforsen, totalt 24st. I detta projekt så ingår det för Elektro-kapsels del att utföra konstruktion, montage, konfigurering och idrifttagning av reläskydd.

EQC, Styrutrustning till LKAB

Elektro-Kapsel har levererat styrutrustning till kontaktledningar och portstyrning till lossningsstation vid LKAB´s anläggning i Kirruna. Konstruktion för dessa leveranser har skett av EQC i Gävle.

Wasastugan. Sälen, Skistar AB

Vårt installationsarbete flyter frammåt… I Wasastugan är nu montagearbetet i sin slutfas. Provningar har påbörjats. *1 st transformator 2500kVA , 22/0,72kV.

Ny fördelningsstation 24/12kV i Storvik.

Till Sandviken Energi Elnät AB har vi fått förtroendet att leverera komplett ny fördelningsstation i Storvik. Ny transformatorstation 24/12kV skall byggas i Storvik i Sandvikens kommun. En Totalentreprenad där vi har ansvar för projektering, konstruktion, tillverkning samt mark och byggnadsarbeten. I vårt åtagande ligger även montage, idrifttagning, provning och dokumentation